Bron: www.rijksoverheid.nl

Iedereen van 18 jaar en ouder betaalt een verplicht eigen risico voor de zorgverzekering. U kunt ook vrijwillig kiezen voor een hoger eigen risico. Voor sommige zorg uit het basispakket moet u een eigen bijdrage betalen. Dit komt bovenop uw eigen risico.

Verplicht eigen risico
In 2014 betaalt u de eerste € 360 van zorg uit het basispakket zelf. Dit is het verplicht eigen risico. De kosten van onder andere een bezoek aan de huisarts, van verloskundige zorg en van kraamzorg vallen niet onder het verplicht eigen risico.

Vrijwillig hoger eigen risico
Het verplichte eigen risico kunt u ophogen met € 100, € 200, € 300, € 400 en € 500. U krijgt daarvoor van uw zorgverzekeraar een korting op uw maandelijkse premie voor de basisverzekering.

Verschil eigen bijdrage en eigen risico
Voor sommige zorg uit het basispakket moet u een eigen bijdrage betalen. Dat betekent dat u een deel van de kosten zelf moet betalen. Dit komt bovenop uw eigen risico. Er zijn 3 soorten eigen bijdragen:

  • De zorg wordt vergoed uit het basispakket, maar een gedeelte betaalt u zelf per jaar (bijv. ziekenvervoer)
  • De zorg wordt vergoed uit het basispakket, maar een percentage betaalt u zelf per keer (bijv. hoortoestellen)
  • De zorg wordt vergoed uit het basispakket tot een bepaald maximum per keer (bijv. diverse hulpmiddelen). De rest betaalt u zelf.

 

Rekenvoorbeeld eigen bijdrage en eigen risico
Stel dat de rekening voor ziekenvervoer € 1000 bedraagt. Er moet € 90 per kalenderjaar als eigen bijdrage betaald worden. Dan blijft over € 1000 - € 90 = € 910. De zorgverzekeraar kijkt vervolgens naar het eigen risico. Als er dat jaar nog eigen risico (€ 360) openstaat, dan gaat dit bedrag van de rekening af. Hiermee wordt € 910 - € 360 = € 550 door de verzekering vergoed. U betaalt zelf € 90 + € 360 = € 450.

Heeft u uw eigen risico van €360 in dat jaar al volgemaakt? Dan vergoedt uw zorgverzekeraar € 1000 (ziekenvervoer) –€ 90 (eigen bijdrage)= € 910.

Compensatie eigen risico
De Compensatie eigen risico (Cer) is afgeschaft. Net als de algemene tegemoetkoming Wtcg. In plaats van de Wtcg en de Cer, gaat de gemeente ondersteuning op maat bieden. De gemeente kan u ondersteunen via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de bijzondere bijstand.

 

Adres:

Centrum voor paramedische hulp

Langetaam 17
3155 TE Maasland
T: 010- 59 27 990

De Vloot 59
3144 PC Maassluis
T: 010- 59 27 992
M: info@fysiocentrum.nl

Ga naar boven